מאמרים בשיווק

המדריך לפתיחת עסק

לאחר לבטים, תהיות ובדיקות מקיפות, החלטת בשעה טובה לפתוח עסק משלך!!!
יש לזכור כי אחת המשמעויות בפתיחת עסק היא ההתנהלות אל מול הרשויות.
על מנת לעשות את החיים קצת יותר קלים ופחות מפחידים, הכנתי עבורך סקירה תמציתית העונה לפחות על חלק מהשאלות.
כאשר שקלת את פתיחת העסק בחנת את העלויות, הכדאיות, היכולת ועוד.
האם שאלת את עצמך מה היא צורת ההתאגדות המתאימה לעסק החדש שלך?
החוק מאפשר צורות שונות של התאגדות ולכול אחת מתאימה צורה אחרת על יתרונותיה וחסרונותיה:
1. עוסק פטור – מי שמוכר נכס או נותן שרות שמחזור העסקאות (הכנסות) שלו הינו עד 65,721 ₪ בשנה (נכון ל31/12/07).
עוסק פטור מתאים בד"כ לעסק המאופיין בהיקף פעילות נמוך כגון עסק בתחילת דרכו, או לעוסק שבמקביל עובד כשכיר.
יתרונות: מקבלים פטור מדיווחים שוטפים לרשויות, והקלות בניהול ספרים.
כמו-כן לעלות המכר או השירותים לא יתווסף עלות המע"מ.
חסרונות: לא ניתן לקזז מע"מ תשומות ששולמו בגין הוצאות מוכרות.
וכן ישנה תקרת המחזור השנתית.
בסוף השנה על העוסק להגיש דוחות שנתיים.
2עוסק מורשה – מי שמוכר נכס או נותן שרות במהלך עסקיו. יצוין כי ניתן להיכלל כעוסק גם כאשר מחזור העסקאות השנתי הינו פחות מ-65,721 ₪.
מרבית העסקים הקטנים בישראל מאוגדים כעוסק מורשה.
יתרונות: ניתן לקזז מע"מ תשומות ששולמו בגין הוצאות מוכרות .
חסרונות: הדיווח הוא כל חודש או חודשיים (לפי דרישת הרשויות) .
קיימות הוראות נוקשות יותר לאופן ניהול החשבונות.
בסוף השנה יש להגיש דוחות שנתיים.
יש לשים לב שישנם סוגים של עוסקים אשר אינם יכולים להרשם כעוסק פטור, אפילו שלא הגיעו למחזור העסקאות הנ"ל כגון: עורכי דין, רואי חשבון, סוגי יועצים, סוכני ביטוח וכד.
3. שותפות – הקמת עסק עם שותף יחיד או רבים אחרים או עם ישות משפטית אחרת , אשר בד"כ כלל הגופים מנהלים את העסק.
לכל שותף יש תיק במס-הכנסה. השותפות מדווחת על היקף ההכנסות כל תקופה.
יתרונות: חלוקת נטל העבודה בין מספר שותפים והגדלת ההון המושקע בעסק.
חסרונות: לפעמים מתגלעים חילוקי דעות בין השותפים אשר מקשים על תפקודו השוטף של העסק, לעיתים עד כדי פרוק השותפות.
בסוף השנה כל שותף מגיש דוחות שנתיים.
4. חברה – הקמת יישות משפטית נפרדת, שיש לה בעל מניות יחיד או רבים, אבל החברה  היא זאת שמוכרת נכס או נותנת השרותים.
יתרונות: היתרונות בפתיחת חברה הינם רבים, כגון משיקולי מס, הקטנת סיכונים עסקיים, היקף הכנסות רב וכן ניהול חשבונות בצורה מקיפה ואמינה יותר.
חסרונות: מנגד ליתרונות הרבים קיימות עלויות מהותיות נוספות בתפעול החברה.
במקרה כזה נכריע לפי עלות מול תועלת.
החברה מדווחת כל חודש או חודשיים (לפי דרישת הרשויות). בסוף השנה החברה מגישה דוחות שנתיים, בנוסף לדוחות בעלי החברה.
על-מנת לדעת באיזה דרך עליך להיאגד יש להביא בחשבון שיקולים של היקף הכנסות, היקף הוצאות, מספר היזמים שאמורים לנהל את העסק, הסביבה העסקית והחוקית שבה מתנהל העסק, הסיכון הכרוך בהקמת וניהול העסק ועוד.
כדאי מאוד להיוועץ עם מומחה אשר מבין את ההבדלים של כל סוג עיסוק וייתן לכם אינפורמציה מקיפה לרבות יתרונות וחסרונות המותאמים אליכם בטרם פתיחת העסק.
החלטה נכונה תחסוך לכם הרבה כסף ולהיפך.
לאחר שהחלטנו על סוג ההתאגדות יש לפנות למשרדי הרשויות הרלוונטיים על מנת להירשם ולהתחיל לעבוד.

רישום במס ערך מוסף:

הטפסים אותם יש למלא ולהגיש ביחידת אגף המע"מ באזור מגוריכם:
  1. טופס רישום לצרכי מס ערך מוסף מלא וחתום.
  2. צילום תעודת זהות.
  3. תעודת רישום ברשם החברות או השותפויות.
  4. תזכיר ותקנון לחברה.
  5. צילום שיק מבוטל מחשבון העסק. במידה וחשבון הבנק רשום גם ע"ש בן/בת הזוג שאינם בעלי העסק, יש להגיש הצהרה חתומה על חשבון בנק משותף.
  6. חוזה שכירות.
  7. תעודה או רשיון עיסוק (לדוג' עורך דין, שמאי ).

רישום במס הכנסה:

לאחר שנתפח תיק במע"מ יש למלא ולחתום על טופס פתיחת תיק לעצמאי או לתאגיד.

רישום במוסד לביטוח לאומי:

רק לעצמאים או שותפות. יש למלא דו"ח רב שנתי ולהצהיר על כלל ההכנסות וכן להקפיד על מילוי שעות העבודה בפועל.
את הטפסים הנ"ל ניתן להוריד מאתרי האינטרנט של משרדי הממשלה וכן אצל רואי החשבון.
בסקירה שנתתי כאן עמדתי על קצה המזלג במערכת השיקולים העניינים בבחירת סוג העסק וסבך הבירוקרטיה בפתיחתו.
ניתן לבצע פעולות אלו באופן עצמאי או ע"י מייצג מוסמך אשר ימשיך לטפל בכם גם בשאר ההיבטים אל מול רשויות המס השונות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button