כתובתנו:
רח' קרליבך 12, ת"א 64730
טל:03-6134773
פקס:03-6134751
דוא'ל:
צור קשר

__

מילון מושגים

אייטם - ידיעה המתפרסמת במדיה במטרה ליצור מודעות. אייטם יהיה בדרך כלל מוגבל במילים, קצר וממוקד, בשונה מכתבה.


אימות מידע - כל ידיעה או עובדה המתפרסמת חייבת לעבור אימות שמחזק את מהימנותה.


אסטרטגית יחסי ציבור - תוכנית העל הקובעת את הגדרת קהלי היעד, מטרות, מתחרים ותוכנית עבודה. מהתוכנית האסטרטגית תיגזר טקטיקת  יחסי הציבור ותוכנית העבודה המלאה.


אסטרטגיה - הדרך בה יפעל הארגון כדי להשיג את מטרותיו מול קהל היעד וביחס למתחרים ולמצב הכלכלי והחברתי הנוגע לפעילות הארגון.


ברווז עיתונאי - ידיעה שאין לה בסיס. מקורה בדרך כלל בשמועה או בהפצה מכוונת של מידע לא אמין או לא מבוסס.


בידול - השונה והחזק בפעילות החברה או הארגון והמקנה יתרון תחרותי מתמשך. מהווה מידע חשוב בבניית מערך יחסי הציבור.


בלוג - יומן רשת המהווה אחד הכלים להעברת מסרים לא ישירים או לבנית תדמית לאיש, ארגון או מוצר. בלוג מהווה כלי להפצת המסרים התקשורתיים, לפרסם מאמרים ודעות באופן אישי. בלוגים ברשת מהווים כלי משלים לפעילות יחסי ציבור ככלי תקשורת נוסף ובלתי אמצעי בעל אמינות רבה.


בריף - סקירה ומידע ראשוני המועבר לצורך הכנת הודעה לעיתונות, קמפיין, מהלך תקשורתי ותכנון אסטרטגי וטקטי של עבודת יחסי הציבור.


דד ליין - המועד האחרון שבו העיתונאי יכול להגיש כתבות למערכת. ממנו נגזרים לוחות הזמנים לפעילויות משרד יחה"צ המבקש להעביר מידע לפרסום.


דובר - תפקידו לנהל ולתאם בין כל מערכי התקשורת הפנים הארגוניים והחיצוניים. הדובר הוא איש אמונו של המנכ"ל ומשמש כיועץ אישי. לעיתים ישמש איש יחסי הציבור כדובר הארגון או החברה.


מאמר דעה - כתיבה עיתונאית או אישית, בה מביע הכותב את דעתו ועמדתו ביחס לסוגיה הנמצאת בסדר היום הציבורי.


הדלפה - העברת מידע לעיתונות ללא סמכות בדרך כלל במטרה ליצור נזק תדמיתי או ישיר למתחרה.


הודעה לעיתונות (קומוניקט) - הודעה הכוללת מסר מוגדר ומופצת לרשימת תפוצה  בכלי התקשורת לפי סוג הכתבים והנושא. ההודעה לעיתונות היא כלי עבודה מרכזי בין איש יחסי הציבור לכלי התקשורת.


הצלבת מידע - אימות מידע ובדיקתו באמצעות מקור או מקורות אחרים.


חדשות קשות - ידיעה עכשוית בעלת חשיבות וערכיות חדשותית גבוהה, המחייבת פרסום מידי.


חדשות רכות - חדשות וסיפורים בעלי חשיבות פרסום נמוכה ואשר מורכבת בדרך כלל מרקע רחב.


חופש העיתונות - אחד מערכי היסוד של כל מדינה דמוקרטית, כדי להבטיח את תפקוד השלטון יש להבטיח את אי תלותה של העיתונות ושל כלי התקשורת בגורמי שלטון ולהגן עליה מפני איומים מצדו.


טור - עמודת טקסט, בדרך כלל ע"י כותב/ת קבוע/ה בעיתון.


טוק בק - תגובה ברשת האינטרנט למאמרים וידיעות. בשנים האחרונות תופס כלי זה יותר כוח ומקום, ומתנהל דיון ציבורי סביב האופן בו יש לפקח על הנכתב בטוק-בקים. ככלי בתנופה, איש יחסי הציבור משתמש בו כדי להעביר את המסר, באופן בלתי אמצעי, ובשיקול דעת, בהתאם לאסטרטגיה התקשורתית שנקבעה בבריף היח"צ.


ידיעה - עיקר המידע על אירוע שסביבו יכתב האייטם או הכתבה.


ידיעה בלעדית - ידיעה שאינה מתפרסמת במקביל באמצעי תקשורת אחרים. מהווה כלי להבטחת פרסום הידיעה תוך ניתוב התוכן שיתפרסם ומהווה כלי של איש יחסי הציבור מול הכתב/מערכת.


יחסי ציבור (יח"צ) - פעילות תקשורתית מתמשכת שמטרתה להציג ולהשפיע על ציבור כללי או ממוקד. פעילות יחסי ציבור טובה היא תוצר של אסטרטגיה תקשורתית ממוקדת המותאמת לצורכי הגוף המיוצג.


יחצ"ן - איש יחסי ציבור. אדם המייצר עבור העיתונאים מידע תקשורתי רלוונטי עבור הלקוח אותו הוא מייצג, בהתאם לתוכנית יחסי הציבור.


יועץ תקשורת - איש יחסי ציבור המנחה את הלקוח כיצד להתנהג ולפעול מול אמצעי המדיה השונים. יועץ התקשורת עוסק באסטרטגיה ובטקטיקה של הארגון.


כפולת עמודים - בדרך כלל מדובר בכתבה המתפרשת על שני עמודים סמוכים.


כתב עת - מגזין המופיע בתדירות קבועה (ירחון, שבועון, דו שבועון) ואשר עוסק בנושא ממוקד.


כתבה - כתיבה או דדיווח עיתונאי על נושא, אירוע, בן אדם וכו'. ההבדל בין כתבה לידיעה הוא בדרך כלל באורך (כתבה ארוכה יותר). ישנן מספר סוגי כתבות: חדשות, מגזין, דיוקן,  צבע, ריאיון, רקע, תדמית, תחקיר ועוד.


לא לציטוט - מידע הנמסר לעיתונאי על ידי מקור מסוים בתנאי מפורש שהמידע לא ייוחס למקור.


לא לפרסום - מידע הנמסר לעיתונאי על ידי מקור מסוים בתנאי מפורש שהמידע לא יפורסם אלא יהווה כלי רקע להבנה בלבד.


לובינג - שתדלנות. פעילות המאפשרת לגוף אינטרסנטי לפעול לקידום מטרותיו בכנסת ובמוסדות השלטון.לעתים נעשה דרך קבוצות לובי-שדולות, המשמשות כקבוצות לחץ על מקבלי החלטות בעבודה מול אמצעי התקשורת באמצעות כלים של יחסי ציבור.


מאמר - כתיבה המציגה את עמדותיו של הכותב בנושא מסוים.


מאמר מערכת - מאמר המציג את דעת מערכת העיתון. בדרך כלל בנושאים שעל סדר היום הציבורי - חברתיים, פוליטיים, כלכליים ועוד.


מוביל דעה - אדם, קבוצה או ארגון המשפיעים על דעת הציבור באשר לעמדה, רכישה או פעילות אחרת. יכול להיות איש בעל מומחיות בתחום הנדרש או איש מוכר שדעתו תסחוף את הציבור.


מועצת העיתונות - הגוף העליון של מוסד התקשורת בישראל המנחה את  פעולת העיתונים והעיתונאים בישראל.


מוסף יומי - תוספת, בדרך כלל בתבנית של כתב עת המצורפת לעיתון יומי (לדוגמא: כלכלה, ספורט, בריאות).


מוסף פרסומי - תוספת, בדרך כלל בתבנית של כתב עת המצורפת לעיתון יומי או שבועי. עיקר תכניו קנויים ומופעים בצורת כתבות שיווקיות או פרסומות.


מוסף שבועי - תוספת, בדרך כלל בתבנית של כתב עת המצורפת לעיתוני סוף שבוע (לדוגמא: שבעה ימים, מוסף תרבות).


מותג - מושג מעולם השיווק המתאר מוצר/חברה/שירות וכו' המסמל ערכים ספציפיים היוצרים הקשרים בדעת הקהל בנושא מסויים או ביחס למוצר. מותג מייצר ערכים חיובים בדעת הקהל.


מיתוג אישי - Personal Branding - שיווק אישיותי של אדם או פונקציה שתפקידה לבדל ולבנות זהות מותגית אחידה. המיתוג האישי רלוונטי ככל  שכלי התקשורת מתרבים. מיתוג  אישי ככלי בעבודת יחסי הציבור, יכלול עבודה מקיפה גם ברשת דרך פעילות ברשתות חברתיות ועסקיות. זהו כלי מרכזי לקידום פוליטיקאים, עורכי דין, רופאים, מטפלים, אומנים ומנהלי חברות. המיתוג האישי באינטרנט מהווה כלי  לקידום קריירה אישית .


מסיבת עיתונאים -מפגש יזום שמטרתו לדווח או להעביר מסרים באופן קבוצתי לעיתונאים המסקרים את התחום. האחראי על התנהלות מסיבת העתונאים מטעם הגוף שיוזם אותה, הוא יועץ התקשורת של הגוף, הדובר, המשמש איש היח"צ של אותו גוף.


ניהול משבר - לימוד מקדים של הלקוח, פעילותו והסביבה העסקית או הפוליטית בה הוא פועל, מאפשרת הכנה טובה למשבר תקשורתי או תדמיתי ולמינוף מטרות החברה ביום שאחרי המשבר, בניית התשתית לעבודת יח"צ מיטבית בהמשך הדרך.


ניוזלטר newsletter - עיתון חדשות עצמאי של החברה או הארגון אותו אפשר לדברר לקהלי יעד שונים. ניוזלטר מופץ הן בדואר והן בדואר אלקטרוני בכפוף לכללים שקבע החוק.


סוכנות ידיעות - ארגון חדשותי המספק תוכן חדשותי (ידיעות, כתבות ותמונות) לאמצעי התקשורת.


ספין - תוכנית יזומה וקצרת טווח המתוכננת על ידי אישים, גופים ציבוריים ו/או תאגידים המסוקרים באופן ציבורי, שמטרתה למקד את תשומת הלב של הסיקור התקשורתי  באובייקט אחר, או להעניק לסיפור המסוקר הטעיה בעובדות או בפרשנות.


סקופ - ידיעה בלעדית החורגת מן השגרה ומעוררת תהודה ומשמעותיות.


פרסום - אמצעי להעברת מסר שיווקי לקהלי היעד באמצעות תקשורת המונים. מטרות פעילות פרסומית הן  ליידע, לשכנע, לחזק עמדות ולהניע  לפעולה. בתוכנית תקשורתית טובה ויעילה, פרסום נכון ועבודת יחסי ציבור נכונה לאורך זמן, ישלימו אחת את השנייה ויביאו תוצאות טובות עבור הגוף המיוצג.


קהל יעד  - בחירת הלקוחות הפוטנציאלים ממנה נגזרת התוכנית לקמפיין תקשורתי ופעילויות שיווקיות ופרסומיות.


שיווק - אמצעי לקידום פעילות עסקית של חברה, אישיות, מוצרים או שירותים.


תדמית  - משקפת את האדם/החברה/העסק ומבטאת את אופן תפיסתו ע"י קהל היעד. בנייה ושימור של תדמית עומדת בבסיס פעילות יחסי הציבור.


תיק עיתונות - תיק המכיל מידע כללי על החברה ועל מוצריה ומיועד לעיתונאים. התיק כולל בריף על החברה, מנהליה, תחום עיסוקה והשגיה.


תקשורת שיווקית (מרקום) - תקשורת תומכת מכירות. מסייעת להשגת המטרות העסקיות ותדמיתיות של הארגון. כוללת את כל סוגי האמצעי התקשורת להעברת מסרים לקהל היעד.

 

עוד על תקשורת שיווקית....

 
בניית אתר אינטרנט
All Rights reserved to Uri Etun PR LTD. 2009